ENERGETYKA

Od 1 stycznia 2021 wyższe rachunki za prąd

Od 1 stycznia 2021, niezależnie od taryf za energię elektryczną, nastąpią zmiany w rachunkach za prąd. W części rachunku pobieranej przez dystrybutorów pojawi się tzw. „opłata mocowa”. Dodatkowo opłata OZE, będąca zerowa przez ostatnie trzy lata, teraz będzie dodatnia. Natomiast opłata kogeneracyjna zmniejszy się do zera.

Pierwszy element nowej podwyżki wynika z wprowadzonych ustawą z 2017 roku regulacji dotyczących opłaty mocowej. Ustawa o rynku mocy zakłada niejaką opłatę za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Środki z opłaty przeznaczane będą na budowę nowych oraz modernizację i utrzymanie istniejących jednostek wytwórczych. Szczegółowo o regulacjach i kontrowersjach związanych z opłatą pisaliśmy tutaj https://www.pumplab.pl/pomp/article/106 – w wywiadzie z Robertem Rutowiczem – Członkiem Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią. Wysokość opłaty oblicza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (w 2020r. – Rafał Gawin, przyp.red.), bazując na zapisach ustawowych i rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

Zmiany w opłatach za prąd w gospodarstwach domowych przełożą się na comiesięczne rachunki. Poziom opłaty mocowej wyniesie odpowiednio:

  • dla zużycia poniżej 500kWh energii elektrycznej -1,87zł,
  • dla zużycia od 500kWh do 1200kWh energii elektrycznej – 4,48zł,
  • dla zużycia powyżej 1200kWh do 2800kWh energii elektrycznej – 7,47zł,
  • dla zużycia powyżej 2800kWh energii – 10,46zł.

Dla pozostałych grup odbiorców opłata będzie uzależniona od ilości energii pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (dni robocze od 7:00 do 21:59) i wyniesie 0,0762zł/kWh.

Opłata OZE służy wsparciu zielonej energii. Pokrywa koszty wynikające z uczestnictwa producentów zielonej energii w systemie aukcyjnym oraz systemach taryfy gwarantowanej oraz dopłat do ceny rynkowej. To mechanizm wsparcia wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w OZE. W 2021 roku opłata ta wyniesie 2,20zł/MWh.

Opłata kogeneracyjna w przyszłym roku zostanie skorygowana do 0 złotych. Stawka ustalana jest każdego roku przez ministra właściwego do spraw energii (obecnie Minister Klimatu i Środowiska). W 2020 wynosiła średnio 3,48zł dla przeciętnego gospodarstwa domowego. W 2021 stawka opłaty kogeneracyjnej spadnie do 0.

Informacja Prezesa URE w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2021 ukazała się 27 listopada 2020.

Informacja Prezesa URA w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2021 ukazała się 30 listopada 2020.

 Treść dokumentów dostępna jest tutaj: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9163,Jak-zmienia-sie-nasze-rachunki-za-energie-elektryczna-w-przyszlym-roku.html.

Źródło: www.ure.gov.pl

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button