WODOCIĄGI

Proretencyjna przyszłość

Coraz szerzej mówi się o znaczeniu retencji dla obecnego i przyszłego stanu wód w Polsce. Jak wskazują specjaliści, żyjemy w czasach poważnych zmian klimatycznych na obszarze całej planety. Od kilku lat da się zauważyć ekstrema pogodowe, jakie zachodzą na ternie Polski. Coraz częściej spotyka nas susza, ilość opadów deszczu w okresie letnim mocno spada lub obserwujemy długotrwałe braki opadów, coraz cieplejszym zimom towarzyszą coraz mniejsze opady śniegu. W związku z sytuacją władze polskich miast zobowiązane są do szukania rozwiązań służących retencjonowaniu wody oraz uświadamianiu społeczeństwa (z dużym naciskiem na najmłodszych) w jaki sposób możemy realnie wpłynąć na stan wód w Polsce.

Retencja jest procesem ciągłym. Przetrzymywanie wody w dobie zmian klimatycznych oraz coraz gęstszej zabudowy miast, zyskuje coraz większe znaczenie na liście priorytetowych zadań miast na najbliższe lata. Nawalne opady, coraz częściej występujące na terenie naszego kraju, są mało korzystne, ponieważ zamiast retencjonować i wnikać w glebę, natychmiast spływają po wysuszonych powierzchniach.  Co ważne, aktualna sytuacja klimatyczna na świecie wymusza, aby zachodzące zmiany urbanizacyjne szły w parze z działania retencyjnymi. Gminy muszą systematycznie wdrażać działania powodujące powracanie wody do obiegu i jak najdłuższe jej przetrzymywanie. Do takich rozwiązań należą między innymi:

  • zbiorniki retencyjne, tamujące wodę rzeczną przez zaporę wodną; zbiorniki retencyjne gromadzą wodę na potrzeby ludzi lub przemysłu, pełnią funkcję irygacyjną, podnoszą przepływy niżkowe poniżej piętrzenia, chronią przed powodziami, mogą pełnić rolę hydroenergetyczną,
  • zbiorniki retencyjno – infiltracyjne, które gromadzą i rozsączają wodę do gruntu; dno i ściany zbiornika umożliwiają infiltrację wody, a nadmiar wód odprowadzany jest do innego odbiornika grawitacyjnie luz za pomocą przepompowni wód deszczowych,
  • alimentacje rzek, polegające na dostarczeniu rzece wody pochodzącej z wód gruntowych oraz powierzchniowych, pochodzących z roztopów i opadów,
  • dotacje wspierające zbieranie deszczówki.

Jako przykład można wymienić wielkopolski Poznań, w którym ruszają projekty techniczne i programy wspierające świadomość mieszkańców. Władze miasta deklarują także, że Poznań jest przygotowany do działania na wielu płaszczyznach między innymi dzięki planom adaptacji do zmian klimatu, projektom przygotowanym technicznie i dokumentacyjnie, strategii edukacyjnej dla szkół i mieszkańców Poznania. W mieście oddano już do użytku rezerwat Żurawiniec – pełniący funkcję alimentacji wody, zbiorniki retencyjne na terenie parków i zieleńców, zbiorniki retencyjno – infiltracyjne, glinianki. Od przyszłego roku ma wejść w życie dotacja na rzecz „przechwytywania deszczówki” , skierowana szczególnie do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mogą zbierać wodę z połaci dachowej lub rozsączać na terenie ogródka.  

Działania retencyjne będą miały szeroki wpływ na jakość życia zarówno teraz, jak i w przyszłości. Sceptycy oceniają, że stan zasobów wodnych Polski można porównać do zasobów wodnych Egiptu. Takie porównanie daje mocny punkt widzenia, który w zestawieniu z tym, co faktycznie dzieje się z klimatem Polski, powinien być motorem napędzającym do działań służących realnej poprawie tego stanu.

Źródło: www.epoznan.plwww.wtk.pl

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button