WODOCIĄGI

Bytom będzie inwestować w sieć kanalizacji deszczowej

Ulewne opady deszczu w drugiej połowie czerwca spowodowały zalania i podtopienia kilku ulic w mieście, w tym jednej z głównych arterii – ulicy Piłsudzkiego. Nie była to pierwsza taka sytuacja w Bytomiu. Miasto położone jest na terenie eksploatowanym górniczo, zatem wpływ na zalania mają szkody górnicze, obniżenie terenu, a dodatkowo niemodernizowana od lat sieć kanalizacji deszczowej. Dla zobrazowania sytuacji przytoczyć można słowa prezydenta Bytomia – pana Mariusza Wołosza: „Problem zalewania jednej z głównych ulic naszego miasta występuje od wielu lat i związany jest nie tylko z faktem, że ul. Piłsudskiego jest bardzo nisko położona – wskutek działalności górniczej obszar tam obniżył się do nawet 7 metrów – w stosunku do terenu, który ją otacza, ale również, że do kanalizacji deszczowej w jej rejonie spływają wody opadowe z obszaru obejmującego około 500 ha!” W wyniku tegorocznych podtopień podjęto decyzję o rozpoczęciu prac modernizacyjnych.

19 czerwca prezydent Bytomia spotkał się z przedstawicielami służb miejskich oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Aktualnie gmina przejmuje sprawy związane z deszczówką od Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. W wyniku wielu lat zaniechań i niespełnionych zapowiedzi, gmina rozpoczęła przejmowanie obszaru sieci kanalizacyjnej już w 2019. Na chwilę obecną proces jest na ukończeniu i z końcem roku sieć deszczowa trafi z powrotem do miasta.

Historia modernizacji bytomskiej sieci kanalizacji deszczowej rozpoczęła się tak naprawdę w 2011 roku. Do 2019 powstały dwa projekty przebudowy kanalizacji deszczowej, przygotowane przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Pierwszy opiewał na kwotę 26 milionów złotych, drugi na 50 milinów złotych. Z racji na dwukrotny wzrost kosztów inwestycji, miasto zrezygnowało z projektu.

Aktualnie przygotowana została alternatywna koncepcja udrożnienia kanalizacji deszczowej. Nowy projekt zakłada wykorzystanie poniemieckiego kanału jako retencji, budowę pompowni wód deszczowych oraz dodatkowego kanału umożliwiającego doporowadzenie wody do kanalizacji, w której znajduje się kanał o dużej przepustowości. Szacowana wartość inwestycji to 6 milionów złotych netto. Przetarg na realizację projektu zostanie ogłoszony po przejęciu sieci deszczowej przez miasto, czyli w 2021 roku.

Źródła: www.bytom.pl

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button