INSTALACJE PPOŻ.

Czy nadal grozi nam susza? Stan na lipiec 2020

Z początkiem bieżącego roku informacje dotyczące prognozowanej suszy budziły spory niepokój. Bilans opadów za 2019 rok w połączeniu z kolejną bezśnieżną zimą skutkował bardzo dużymi deficytami wody
w glebie. Wiosną zmagaliśmy się z dotkliwą suszą rolniczą oraz niskim stanem wód na 165 rzekach. Niedostateczne zasilenie rzek oraz warstw wodonośnych w wodę spowodowały, że wówczas mogliśmy mówić o suszy. Gdyby taki stan się utrzymał, najpewniej mielibyśmy największą suszę od kilkunastu lat.

Sytuacja uległa polepszeniu z nadejściem maja. Dość ekstremalne zjawiska pogodowe ograniczyły postępującą w Polsce suszę. Co prawda na północnym zachodzie kraju susza nadal się utrzymywała, ale nawałnice i podtopienia na południu Polski przesądziły o znacznej poprawie sytuacji.

Oceniając zjawisko suszy, pod uwagę branych jest kilka wartości: suma opadów, temperatura, tempo parowania, dane pomiarowe i satelitarne, czas. Analizę przeprowadza się biorąc pod uwagę dane z co najmniej sześciu miesięcy.

Według najnowszego Raportu STOP SUSZY 2020, na koniec czerwca tego roku 10% kraju zmaga się z suszą rolniczą. Susza hydrologiczna rejestrowana jest na 52 polskich rzekach. Obszary deficytowe w zasilanie opadem odnotowuje się w sześciu województwach (zachodniopomorskim, kujawsko – pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, lubuskim i podlaskim), częściowe w kolejnych trzech (pomorskim, mazowieckim i dolnośląskim). W województwach tych, mimo wysokiej sumy opadów w maju i czerwcu, nie zostały uzupełnione deficyty wody w glebie, co oznacza, że na większych głębokościach gleb ich uwilgotnienie jest nadal zbyt małe, by zaspokoić potrzeby roślin.

Nawalne opady w południowej części kraju i województwie lubelskim dały tam dodatni bilans wodny. Majowe i czerwcowe nawałnice zapobiegły suszy w południowej Polsce. Jednak aby mówić o zażegnaniu zagrożenia suszą na terenie całej Polski, potrzebne jest jeszcze ustabilizowanie sytuacji w województwach z deficytowym lub częściowo deficytowym opadem.

Źródło: https://stopsuszy.pl/stop_suszy_2020/https://www.wody.gov.pl/

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button