INSTALACJE PPOŻ.

Od 19 września zmiany w prawie budowlanym

Z dniem 19 września 2020 weszły w życie zmiany w prawie budowlanym. Przepisy mają przede wszystkim przyspieszyć proces inwestycyjno – budowlany. Nowe prawo reguluje także instalację urządzeń fotowoltaicznych. Wprowadzone założenia mają usprawnić proces uzyskiwania pozwoleń na budowę domu, a także postepowanie legislacyjne samowoli budowlanych. W tym miejscu warto zaznaczyć, że zainteresowanie działkami budowlanymi i rekreacyjnymi znacznie wzrosło od momentu wybuchu pandemii koronawirusa.

Dotychczas projekt budowlany był jednolitym dokumentem, którego przedłożenie pozwalało na uzyskanie pozwolenia na budowę. W myśl nowych przepisów dokument podzielony został na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno – budowlany i projekt techniczny. Aby uzyskać pozwolenie na budowę, trzeba było złożyć wniosek zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu. Ponieważ wzór był często modyfikowany, pojawiały się rozbieżności. Po 19 września 2020, aby uzyskać pozwolenia na budowę trzeba będzie przedstawić projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczny, a zachowanie dotychczasowego wzoru nie będzie wymagane. Ma to służyć przyspieszeniu postępowania. Zmianie uległy również zasady uzyskiwania zgody na odstępstwa od przepisów określających warunki techniczne. 

Uproszczone postępowanie legislacyjne dla samowoli budowlanych, według nowych przepisów, dotyczy obiektów, w przypadku których od zakończenia budowy upłynęło minimum 20 lat. Uproszczonego postępowania legislacyjnego nie będzie można jednak wszcząć w stosunku do obiektów, dla których przed 19 września 2020 wydany został nakaz rozbiórki.

Aktualizacja prawa budowlanego objęła też zapisy dotyczące budowania bez pozwolenia. W nowelizacji znalazły się wszystkie przypadki, w których pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Wypunktowanie ich ma na celu niepozostawienie wątpliwości w odniesieniu do kwestii kiedy pozwolenie będzie, a kiedy nie będzie potrzebne. Co ważne, spod obowiązku pozwolenia na budowę wyjęto automaty, paczkomaty, wpłatomaty i biletomaty o wielkości do 3m włącznie.

Istotne zmiany dotyczą instalacji fotowoltaicznych. W myśl nowych przepisów prawa budowlanego istnieje obowiązek uzgodnienia projektu instalacji urządzeń fotowoltaicznych o mocy większej niż 6,5 kW z rzeczoznawcą zajmującymi się zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Obligatoryjne jest sprawdzenie, czy instalacja jest zgodna z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Zmiany w prawie budowlanym z pewnością uproszczą procedury związane z budową domów wielu Polakom, szczególnie teraz. Od marca odnotowuje się znaczny wzrost zainteresowania działkami budowlanymi i rekreacyjnymi. Wybuch pandemii koronawirusa spowodował, że spora część polskiego społeczeństwa zainteresowała się zakupem terenów za miastem, interesujących krajobrazowo i rekreacyjnie. Ułatwienie zagadnień formalnych powinno sprzyjać tej tendencji.

Źródło: www.businessinsider.com.pl

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button