INSTALACJE PPOŻ.

Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa dzięki małej retencji

Mała retencja to jedna z metod ochrony lasów oraz sposób na przeciwdziałanie pożarom i powodziom. Zbiorniki przeciwpożarowe ograniczają wysychanie lasów, wpływając na zmniejszenie prawdopodobieństwa pożarów. Zatrzymanie w lasach możliwie największej ilości wody wpływa na poprawę stosunków wilgotnościowych na danym obszarze oraz zapobiega zalaniom terenów położonych niżej.

Magazynowanie wody opadowej należy rozpocząć z chwilą jej zetknięcia z gruntem. Dodatkowo najlepiej tam, gdzie go dotyka. Zapobiega to powstawaniu fal wezbraniowych, które przez swoją prędkość i skład (rumosz skalny, drzewa, gałęzie) są trudne do zatrzymania. Dlatego regulowanie małych cieków leśnych jest równie ważne, co budowanie zbiorników przeciwpożarowych.

Takie praktyki stosują na swoim terenie leśniczy z Nadleśnictwa Zdroje (Szczytna, woj. dolnośląskie). Jak sami mówią, powódź na terenie Kotliny Kłodzkiej z 1998 roku nauczyła ich regulowania wody opadowej. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, wyregulowali wiele małych cieków wodnych w lasach oraz zbudowali zbiornik przeciwpożarowy, pełniący także funkcję rekreacyjną dla mieszkańców i turystów. Budowa zbiornika przeciwpożarowego była jednoznaczna z odtworzeniem dużej liczby przepustów i zastawek na drogach leśnych oraz zapór przeciwrumoszowych. Wszystkie te działania ograniczają wysychanie lasów i – w konsekwencji – zapobiegają ich pożarom. Rozwiązania Nadleśnictwa są na tyle skuteczne, że w najbliższej przyszłości planowana jest budowa kolejnych siedmiu zbiorników. Największy z nich ma zajmować 90 arów. Zdaniem jednego z leśniczych „obiekt będzie służyć nie tylko magazynowaniu i retencjonowaniu wody, lecz równocześnie przyrodzie, wzbogacając mikroklimat i środowisko”.  

Nadleśnictwo planuje również wykonanie 160 -180 zastawek oraz budowę rowów melioracyjnych na obszarze torfowiska. Wykonanie drogi pływającej na torfie scali torfowisko i poprawi jego stosunki wilgotnościowe. Zabudowa potoków górskich z wykorzystaniem kaszyc drewniano – kamiennych i wykonanie stopni w korytach tych cieków zatrzyma rumosz niesiony przez falę wezbraniową. Dodatkowo działania Nadleśnictwa skoncentrowane na urozmaiceniu szaty roślinnej w naturalny sposób prowadzą do magazynowania wody w drzewach, krzewach i poszyciu, dzięki czemu jej odpływ jest spowolniony. Łąki zatrzymują odparowywanie wody i zatrzymują wilgoć.

Proces magazynowania wody w lesie jest długi i niełatwy, szczególnie w czasie długotrwałej suszy. Mała retencja, powiązana z przebudową drzewostanu, jest gwarancją zachowania trwałości lasu. Działalność prowadzona w Nadleśnictwie Zdroje jest tego potwierdzeniem, a uzyskiwanie pożądanych efektów jest niewątpliwym sukcesem.

Źródło: www.dkl24.pl

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button