AKTUALNOŚCI

Nowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami

31 lipca 2020 weszło w  życie rozporządzenie, według którego mandatem (wysokości od 20 do 500zł) lub  karą grzywny (wysokości do 5 000zł) może zostać ukarany każdy, kto:

  • wprowadza do wód odpady lub substancje podejrzane,
  • myje pojazdy w wodach powierzchniowych lub nad brzegami tych wód,
  • grodzi nieruchomości przyległe publicznym śródlądowym wodom powierzchniowym lub brzegom wód morskich w odległości mniejszej niż 1,5 metra od linii brzegu,
  • wykonuje urządzenia wodne (typu pomosty) bez wymaganej zgody wodnoprawnej,
  • nie stosuje się do decyzji stwierdzającej cofnięcie lub wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego,
  • zrzuca nieczystości do zbiorników wodnych.

Rozporządzenie nadaje większe uprawnienia do nałożenia mandatu lub kary grzywny pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ma to wpłynąć na sprawniejsze kontrole oraz poprawę stanu zarządzania i gospodarowania zasobami wodnymi.  

Problem zanieczyszczenia polskich wód jest poważny, dlatego każdą sytuację zanieczyszczania wód podejrzanymi substancjami należy zgłaszać dzwoniąc pod numer 112.

Źródło: www.wody.gov.pl

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button