INSTALACJE PPOŻ.

Jakie działania zapobiegające suszom i powodziom podejmuje polski rząd?

16 lipca 2020 podczas posiedzenia Sejmu wiceminister Anna Moskwa – podsekretarz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przedstawiła dane dotyczące działań jej Ministerstwa chroniących terytorium RP przed suszami i powodziami. Dane przedstawione zostały w zestawieniu
z poprzednimi latami – rokiem 2018 i 2019. W bieżącym roku wiceminister zaraportowała:

  • 4 022 zadania na łączną kwotę około 350 milionów złotych na terenie całego kraju, obejmujące działania na ciekach naturalnych, kanałach, wałach przeciwpowodziowych, pompowniach, stacjach pomp, obiektach piętrzących oraz śluzach, syfonach i polderach,
  • działania w systemie sygnalizacji na Wielkich Jeziorach Mazurskich oraz oznakowanie szlaków żeglugowych,
  • liczne zadania inwestycyjne w ramach programu planowanych inwestycji w gospodarce wodnej;
    PGW Wody Polskie zamierza prowadzić działalność inwestycyjną na 250 zadaniach inwestycyjnych
    w łącznej kwocie ok. 1 684 mln zł, a wydatki na działalność przeciwpowodziową poniesione zostaną na 113 projektach na kwotę 1 142 mln zł.

W roku 2019 wykonano 4 561 zadań na kwotę 275,7 miliona złotych, w 2018 było to 3 217 zadań na kwotę 183,2 miliona złotych.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button