WODOCIĄGI

106 milionów PLN na gospodarkę wodno – ściekową w Małopolsce

9 lipca 2020 Marszałkowie Województwa Małopolskiego przekazali siedemdziesięciu gminom z Małopolski czeki na gospodarkę wodno – ściekową. To kolejne 106 milionów złotych na kanalizację, wodociągi, stacje uzdatniania wody oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dzięki tym środkom powstanie 230km sieci kanalizacyjnej oraz wodnej, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków – poinformował 9 lipca Roman Wcisło, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Województwo małopolskie dysponuje kwotą blisko 106 milionów złotych na projekty objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dotychczas do województwa wpłynęło 127 wniosków, z których 125, po pierwszej ocenie, przeszło do kolejnego etapu. Po ocenie merytorycznej na pierwszej liście rankingowej znalazło się 69 projektów. Ci wnioskodawcy otrzymają dofinansowanie na łączną kwotę ponad 86 milionów złotych. W dalszej kolejności oceniane będą kolejne projekty, aż do wyczerpania środków dostępnego limitu – wcześniej wspomnianych 106 mln PLN (23 mln EURO).

Gospodarka wodno – ściekowa jest niezwykle istotnym elementem życia codziennego mieszkańców Małopolski, a podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich jest stałym obszarem aktywności samorządów lokalnych i Zarządu Województwa Małopolskiego. W związku z tym, Zarząd Województwa wciąż podejmuje starania o pozyskiwanie funduszy, by kluczowe projekty mogła zrealizować jak największa liczba wnioskodawców.

Źródło: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich/fb, www.fundusze.malopolska.pl

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button