WODOCIĄGI

Kolejne inwestycje wodno – kanalizacyjne na Dolnym Śląsku

Wleń (gmina miejsko – wiejska w województwie dolnośląskim, powiat lwówecki) realizuję kolejną inwestycję wod – kan. Gmina zbuduje sieć wodociągową łączącą istniejącą sieć oraz wykona rurociąg długości 4500 metrów. Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 w obszarze gospodarki wodno – ściekowej. Wartość inwestycji to 1 700 000 złotych, a kwota dofinansowania wynosi ok. 1 347 000 zł.

Działania gminy mają na celu likwidację deficytów w istniejących ujęciach wody oraz podłączenie nowych odbiorców. Projekt zakłada zbudowanie sieci wodociągowej łączącej istniejącą sieć w Nielestnie, zasilaną w ujęciu wody we Wleniu i wykonanie rurociągu długości 4500 metrów do Pilchowic. Wykonane zostaną także przejścia sieci pod rzeką Bóbr oraz wpięcia nowych użytkowników.

Kolejnym zadaniem w zakresie gospodarki wodno – ściekowej będzie modernizacja oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody. Te działania również będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020. Kwota inwestycji szacowana jest na 2 800 000 złotych, z czego dofinansowanie wyniesie 1 900 000 zł.

Źródło: www.wlen.pl

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button