WODOCIĄGI

Kolejne nitki sieci kanalizacji w województwie świętokrzyskim. Całość inwestycji to prawie 5 milionów złotych.

7 lipca 2020 władze gminy Mniów (województwo świętokrzyskie) podpisały trzy umowy na budowę kolejnych połączeń sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i budowę stacji wodociągowej. Trzy inwestycje mają kosztować ponad 4 miliony 880 tysięcy złotych, z czego 80% kosztów kwalifikowanych pokryją dofinansowania unijne. Prace mają zostać zrealizowane do połowy września 2021 roku.

Podpisane umowy obejmują kolejny etap prac w ramach dużego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Jego całkowity koszt oszacowano na 15 milionów 654 tysiące złotych, z czego 9 milionów 926 tysięcy stanowią dotacje UE. Prace ujęte w pierwszej części projektu zakończono w 2018 roku. Lada dzień rozpoczną się kolejne, obejmujące:

1. budowę kanalizacji sanitarnej o długości 3123 metrów w miejscowości Chyby, połączoną z budową pompowni ścieków oraz rozbudową istniejącego systemu monitoringu funkcjonującego na terenie oczyszczalni ścieków w Mniowie,  

2. budowę kanalizacji sanitarnej o długości 4552,85 metrów w miejscowości Serbinów oraz pompowni ścieków wraz ze sterowaniem i podłączeniem do istniejącego w Mniowie systemu monitoringu,

3. budowę stacji wodociągowej w Mniowie: wybudowanie budynku technologicznego stacji uzdatniania wody, odbudowę studni głębinowej oraz stworzenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
i elektroenergetycznej między obiektami.

Rozbudowa całej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej połączona z budową pełnej infrastruktury ma wpłynąć na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawę stanu środowiska.

Źródło: www.ckinfo.pl

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button