FACILITY MANAGEMENT

Ministerstwo Finansów popisze umowy z Operatorem Chmury Krajowej, APN Promise, Integrated Solutions I Software One Polska z łącznym budżetem 94 miliony złotych

We wrześniu Ministerstwo Finansów wybrało wykonawców odpowiedzialnych za dostawę licencji, jej aktualizacje, subskrypcję oprogramowania i subskrypcję usług hostowanych Microsoft oraz wsparcie inżynierskie producenta lub produktów zrównoważonych.
W obszarze usług licencyjnych i dostawy oprogramowania wybrano konsorcjum Operatora Chmury Krajowej, Crayon Poland, Software One Polska, Integrated Solutions i APN Promise. Obsługę inżynierską powierzono konsorcjum Operatora Chmury Krajowej i Crayon Poland, Software One Polska i Integrated Solutions. Łączny budżet umowy ramowej to 94 miliony złotych.

Przetarg na dostawę licencji, oprogramowania, usług hostowanych i wsparcie inżynierskie został ogłoszony w czerwcu 2020 roku przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Ponieważ z początkiem lipca rola operatora Krajowego Systemu Poboru Opłat przypisana została ministrowi właściwemu ds. finansów, to właśnie Ministerstwo Finansów wstąpiło w stosunki prawne wynikające z tego zakresu. Z wybranymi dostawcami podpisana zostanie dwuletnia umowa ramowa o łącznej wartości 94 milionów złotych.

Wśród zwycięzców przetargu: konsorcjum Operatora Chmury Krajowej, Crayon Poland, Software One Polska, Integrated Solutions i APN Prmosie, Operator Chmury Krajowej jest spółką z udziałami PKO BP i Polskiego Fundusz Rozwoju, a Integrated Solutions to spółka z grupy Orange Polska.

Źródło: www.pb.pl

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button