MŁODY INŻYNIER

Nowy kierunek poznańskiej WSB – Bezpieczeństwo zdrowotne z BHP i ochroną ppoż

W październiku rusza nowa edycja trzyletnich studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo Zdrowotne z BHP i ochroną przeciwpożarową w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. Profil został przygotowany w reakcji na dynamiczny rozwój cywilizacyjny i zagrożenia z niego wynikające. Studia w tym obszarze obejmują wiedzę merytoryczną i praktyczne umiejętności w dziedzinach zdrowia i bezpieczeństwa.

Studiowanie specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa przygotowuje do zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach i innych jednostkach. Zdobyte w toku studiów kompetencje i praktyka pozwalają na pracę w instytucjach rządowych i pozarządowych w obszarze ochrony środowiska oraz działanie we własnym biznesie. Wybrane przedmioty na tym kierunku to między innymi:

  • Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków,
  • Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy,
  • Działania ratowniczo-gaśnicze,
  • Profilaktyka i prewencja przeciwpożarowa,
  • Służba BHP i ppoż. w zakładzie pracy.

Ukończenie kierunku daje możliwość rozpoczęcia ścieżki zawodowej w strukturach organizacyjnych
i promocyjnych placówek związanych z ochroną zdrowia, funkcją wewnętrznego lub zewnętrznego inspektora BHP i ochrony ppoż., zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz szkoleniami w tym zakresie. Wszystkie szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. 

Źródło: www.wsb.net.pl

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button