MŁODY INŻYNIER

Od września ruszył program edukacyjny „Szkoła przyjazna wodzie – aktywni Błękitni”

Z początkiem roku szkolnego 2020/2021, białostocki Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej rozpoczął realizację nowego programu „Szkoła przyjazna wodzie – Aktywni Błękitni”. Program przeznaczony jest dla uczniów publicznych i prywatnych szkół podstawowych. Jego celem jest organizacja systematycznych działań uczących dzieci jak bezpiecznie korzystać z zasobów wodnych. Do udziału w akcji zaproszeni są nauczyciele oraz dyrektorzy placówek z województwa podlaskiego i warmińsko – mazurskiego.

Inicjatywa „Szkoła przyjazna wodzie – Aktywni Błękitni” rozpoczęła się we wrześniu 2020 i potrwa do czerwca 2021. Program zakłada kształtowanie u dzieci prawidłowych nawyków korzystania z wody. W programie przewidziane są działania promujące racjonalne gospodarowanie wodą, ekologiczny styl życia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym oraz ochronę wody. Inicjatywa kładzie spory nacisk na ochronę przeciwpowodziową i zapobieganie skutkom suszy. W harmonogramie programu przewidziany jest udział w akcjach związanych z utrzymaniem czystość rzek, jezior i innych zbiorników wodnych oraz możliwość zwiedzania obiektów hydrotechnicznych w Białymstoku. Akcja ma wzmocnić świadomość wagi edukacji o ochronie wód w kontekście ochrony środowiska wśród społeczeństwa.

Co istotne, inicjatywa zakłada także zachęcenie dzieci do odpowiedzialnego uprawiania turystyki wodnej oraz bezpiecznego spędzania czasu nad wodą. Docelowo w program mają zostać zaangażowani partnerzy propagujący sporty wodne, począwszy od nauki pływania. Regulamin programu zakłada uświadomienie uczniom wpływu otaczającego środowiska na rozwój, zdrowie fizyczne i psychiczne każdego człowieka. W tym zakresie organizatorzy deklarują chęć pozyskiwania partnerów do organizowanych działań, by dodatkowo poszerzać zasięg akcji.   

Organizatorem programu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Warunkiem udziału w programie jest dokonanie zgłoszenia przez przedstawiciela szkoły dedykowanym formularzem. Nabór wniosków do udziału w akcji trwa od 1 września do 30 października 2020. Szczegółowe informacje oraz formularze dostępne są na stronie: https://bialystok.wody.gov.pl/ .

Źródło: https://bialystok.wody.gov.pl/

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button