WODOCIĄGI

Potencjał inwestycyjny MPWiK Leszno

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie, w latach 2017 -2020 zainwestowało ponad 42 miliony złotych w budowy, modernizacje i przebudowy obiektów wodno – kanalizacyjnych. Nowym działaniem podjętym przez MPWiK jest wybudowanie nowego obiektu socjalnego, w skład którego wejdą pomieszczenie sanitarno – szatniowe, warsztat elektryczny oraz sekcja wodomierzy. Inwestycja ma zostać zakończona do końca 2021 roku.

Inwestycje są mocną stroną MPWiK w Lesznie. Przedsiębiorstwo na przestrzeni lat zainwestowało w nowoczesne technologie i ochronę środowiska, mając na uwadze bezpieczeństwo funkcjonowania procesów dostarczania wody i odbioru ścieków. Aktualnie, w związku z pogarszającym się stanem technicznym oraz postępującą erozją dotychczasowego budynku socjalnego (wybudowanego w 1953 roku), podjęto decyzję o wybudowaniu nowego obiektu. Potwierdzeniem słuszności podjętych kroków jest stanowisko organów kontrolujących oraz raport BHP.

Z przeprowadzonej już w 2017 roku kontroli wynikało, że w starym budynku występują duże uchybienia pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, stanu technicznego oraz możliwości dalszego bezpiecznego korzystania z budynku przez pracowników. Budynek nie spełnia wymogów wymaganych przepisami. Z raportu BHP wynika, że pracownicy mogą korzystać z węzła sanitarnego tylko w ograniczonym zakresie. Stwierdzone nieprawidłowości wskazywały na kwalifikację obiektu do pilnego remontu lub budowy nowego budynku socjalnego. MPWiK Leszno, podejmując wiele konsultacji i przeprowadzając szereg analiz, zadecydowało o zburzeniu dotychczasowego budynku i wybudowaniu nowego. To bardziej ekonomiczne i efektywne działanie w dłuższej perspektywie.

Nowy budynek socjalny MPWiK Leszno będzie nowoczesnym, dostosowanym także do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektem, przewidzianym dla 70 pracowników. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii z zakresu energooszczędnego budownictwa, nowy obiekt będzie miał minimalny wpływ na środowisko naturalne. Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i ciepłej wody użytkowej będzie węzeł cieplny zasilany z ciepłowniczej sieci miejskiej. Podgrzewanie wody ciepłej wspomagane będzie instalacją solarną, dzięki której zmniejszone zostanie zużycie energii nieodnawialnej z tradycyjnych paliw. Dwukondygnacyjny budynek będzie miał 964m2 powierzchni użytkowej i kubaturę 2893m3. Będzie energooszczędnym, nowoczesnym obiektem sanitarno – szatniowym z częścią biurową.

Budynek po oddaniu ma służyć siedemdziesięciu pracownikom zatrudnionym głównie w Dziale Eksploatacji, elektrykom i wodomierzowcom. Realizacja inwestycji rozpocznie się w drugiej połowie listopada i potrwa do końca 2021 roku. Wartość inwestycji szacuje się na 5,8 milionów złotych.

Źródło: www.mpwik-leszno.pl

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button