FACILITY MANAGEMENT

BIM staje się podstawowym wymogiem w zarządzaniu nieruchomościami

BIM – Building Information Modeling –  to technologia wykorzystywana do generowania danych
o obiekcie, jego projektowaniu, budowie i eksploatacji w ciągu pełnego cyklu funkcjonowania. Stanowi źródło wiedzy i wszystkich danych o obiekcie, dostępnych dla uczestników procesu inwestycyjnego od koncepcji po rozbiórkę budynku. Ideą BIM jest zastąpienie standardowych plików drukowanych, rysunków, arkuszy kalkulacyjnych etc. zapisem cyfrowym.


Polska branża nieruchomości odnotowuje wzrost zainteresowania technologią BIM. Inwestorzy dostrzegają w niej przede wszystkim inwestycję długoterminową – wieloletnie utrzymanie budynku i zarządzanie nim rodzi większe koszty, niż jego budowa. Implementacja BIM w długoterminowe zarządzanie nieruchomością może przynieść zwrot inwestycji na poziomie ROI = 64%. Gromadzenie informacji w jednym miejscu od początku do końca daję gwarancję usprawnienia przepływu danych. Jak dowodzą doświadczenia z lat poprzednich przechodzenie pomiędzy kolejnymi etapami budowy często powoduję utratę informacji, która następnie musi zostać zrekonstruowana, co jest nie tylko kosztowne, ale przede wszystkim czasochłonne.


Rewolucyjna koncepcja BIM umożliwia stały i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie, jego harmonogramie i kosztach. Umożliwia także testowanie wariantów i schematów projektu w świecie wirtualnym. BIM zapewnia stały dostęp do pełnej aktualnej informacji o każdym elemencie budowli. Dzięki pracy na jednym modelu, firmy zaangażowane w projekt, budowanie i zarządzanie mogę zwiększyć swoją efektywność.


Dla realizacji koncepcji BIM stworzono Autodesk Revit. Platforma, oparta na technice parametrycznego modelowania budynków, automatycznie koordynuje wprowadzanie zmian do projektu i dokumentacji. Autodesk Revit zapewnia dostęp i całościowy widok na projekt inwestorom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w prace. Dane przetrzymywane są w zintegrowanym środowisku cyfrowym.


Technologia BIM może być wykorzystywana do analiz zyskowności i szacowania kosztów inwestycji,  podejmowania decyzji projektowych, opracowania dokumentacji budowlanej, zarządzania obiektem. Takie rozwiązanie coraz bardziej podoba się inwestorom publicznym i prywatnym. W rezultacie BIM coraz częściej zostaje uwzględniany w kontrakcie nie jako opcja, ale wymóg.


Źródło: www.muratorplus.pl www.bimv.pl

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button