MŁODY INŻYNIER

Studia w kierunku modyfikacji otaczającego środowiska i zapewnienia warunków zrównoważonego rozwoju

1 lipca 2020 Politechnika Rzeszowska uruchamiała nabór kandydatów na kierunku Inżynieria Środowiska. Studia przeznaczone są dla osób, które chcą w realny sposób wpływać na otaczające środowisko oraz mieć możliwość likwidacji zagrożeń wynikających z działalności człowieka. Na kierunku poruszane są zagadnienia dotyczące m.in.: ujęć wody, wodociągów, kanalizacji, odnawialnych źródeł energii. Kierunek zdobył pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W programie nauczania:

  • projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja instalacji sanitarnych,
  • uzdatnianie i zaopatrywanie w wodę oraz oczyszczanie i odprowadzanie ścieków,
  • systemy zaopatrzenia w ciepło i gaz, wentylację i klimatyzację,
  • utylizacja odpadów,
  • retencja, ochrona i monitoring wód,
  • ochrona powietrza i gleby,
  • wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Studiowanie inżynierii środowiska na Politechnice Rzeszowskiej możliwe jest w trybie stacjonarnym
(I, II i III stopnia) oraz niestacjonarnym (I i II stopnia). Po odbyciu dedykowanych praktyk możliwe jest ubieganie się o uzyskanie uprawnień budowlanych i projektowych. Szczegółowe warunki przyjęć na studia dostępne są na stronie: https://wbisia.prz.edu.pl/studia/inzynieria-srodowiska.

Źródło: https://wbisia.prz.edu.pl/

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button