WODOCIĄGI

Wody Polskie rozpoczęły proces piętrzenia na największym obiekcie hydrotechnicznym w Polsce

W minionym tygodniu nad Polską miały miejsce obfite opady deszczu. W górach spadł pierwszy śnieg. Na rzekach pojawiły się wezbrania, lokalnie dochodziło nawet do podtopień. W związku z tym Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej zostały postawione w gotowości. Służby terenowe prowadzą monitoring, a w razie potrzeby akcje zabezpieczające. Prezes Wód Polskich zadecydował także o rozpoczęciu procesu piętrzenia na zbiorniku przeciwpowodziowym Racibórz Dolny.

Za zjawiska pogodowe odpowiedzialny jest niż środkowoeuropejski, przemieszczający się nad Polską. Sytuacja w dorzeczach dwóch największych rzek w kraju – Wisły i Odry – wskazuje na stany ostrzegawcze i stany alarmowe. Zwiększone ryzyko powodziowe wpłynęło na rozpoczęcie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie procesu piętrzenia na zbiorniku przeciwpowodziowym Racibórz Dolny. Decyzja została podjęta 14 października przez prezesa Wód Polskich – Przemysława Dacę. Niemałe znaczenie miał tutaj fakt, że na terenach poniżej zbiornika, między innymi w Kędzierzynie – Koźlu, położony jest szpital przeznaczony dla osób chorych na Covid – 19. Biorąc pod uwagę zagrożenie powodziowe, podjęto środki zabezpieczające.  

Budowa zbiornika zakończyła się w tym roku. Zadaniem zbiornika Racibórz Dolny jest wypłaszczenie fali powodziowej i wyhamowanie przepływu wód. W jego obszarze znajdują się trzy województwa: dolnośląskie, opolskie i śląskie. Rezerwa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny wynosi około 135 milinów m3 wody. Dotychczas zbiornik zretencjonował ok. 50 milionów m3 wody. Redukcja fali powodziowej w kulminacyjnym momencie wyniosła ok. 30%. To widoczna poprawa stanu bezpieczeństwa terenów usytuowanych poniżej zbiornika. Rezerwa powodziowa zbiornika wynosi 75%.

Pracownicy Wód Polskich monitorują sytuację. Centra Operacyjne są w stałym kontakcie z powiatowymi i wojewódzkimi służbami zarządzania kryzysowego. Sytuację można śledzić na bieżąco na stronie internetowej PGW Wody Polskie, w zakładce Aktualności.

Źródło: www.wody.gov.pl

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button