WODOCIĄGI

Wody Polskie ruszają z Programem Kształtowania Zasobów Wodnych na terenach rolniczych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęło realizację 16 zadań polegających na poprawie bilansu wodnego na terenach rolniczych. Celem programu jest zminimalizowanie zagrożenia suszą rolniczą i hydrologiczną. Na przeciwdziałanie skutkom suszy przeznaczono dodatkowe 154,7 mln złotych. Fundusze przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych na terenie całej Polski.

PGW Wody Polskie ogłasiło kolejne przetargi na inwestycje retencji korytowej, prace remontowe, odbudowę i budowę obiektów hydrotechnicznych. Działania mają na celu zwiększenie retencji korytowej, gruntowej i jeziornej, która jest ważnym elementem zapobiegającym skutkom suszy.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Gdańsku realizuje zadania
w województwach: pomorskim, kujawsko – pomorskim, warmińsko – mazurskim. Wśród pojętych działań wymienić można:

  • Zwiększenie zdolności retencyjnych Kanału Górnego Niziny Toruńskiej poprzez wykonanie nowych budowli piętrzących (koszt – 870 tys. zł),
  • Zwiększenie retencji jeziora Dzierzgoń poprzez remont jazu (koszt: 80 tys. zł),
  • Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Niechwaszcz poprzez odbudowę dwóch jazów (koszt:
    1 mln 650 tys. zł),
  • Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Szpęgawy poprzez odbudowę budowli piętrzących (koszt: 950 tys. zł),
  • Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej,
  • Działania remontowe obejmujące 32 obiekty hydrotechniczne, takie ja zastawki, przepusty czy jazy.

Efektem zaplanowanych na 2020 rok inwestycji i remontów będzie zwiększenie retencji na obszarach wiejskich, przeciwdziałające skutkom suszy.

Źródło: gdansk.wody.gov.pl

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button